fbpx

Vindkraftsprojekt Bruzaholm i Eksjö kommun

Fallstudie vindkraftsprojekt Bruzaholm i Eksjö kommun

Totalt 23 vindkraftverk, 240 meter höga. Domaren Peter Ardö som fattade beslutet i strid mot Miljöprövningsdelegationen/Länsstyrelsen som avslog ansökan har fått ett nytt förordnande av den socialdemokratiska regeringen.

Skador:

  • 45 permanent boende och många fler fritidshus inom två kilometer, alla får minst halverat fastighetsvärde, flera fastigheter blir värdelösa
  • Pretraumatiska stressyndrom bland de utsatta

Ansvariga för vindkraftsprojektet är regeringen genom Vattenfall Vindkraft AB, samt markägarna Sveaskog, Svenska Kyrkan och Kennert Sjöqvist.

Intervju med Helen Sonehag och Peter Stubbe Teglbjærg

Jag kallar det pretraumatisk stress. Det var en fastighetsmäklare som uttalade sig om hur det är med industriell vindkraft. Hon sa att det för de boende är som att leva med ett damoklessvärd – ett stort hot som ständigt vilar som en skugga över en, säger Helen Sonehag.

– Min glädje har helt försvunnit. Jag har sömnproblem. Det här har ätit upp mig. Jag är en helt annan människa idag. Det är en fruktansvärd situation när ens livsval och livsmiljö krossas. Det värsta är känslan av att inte kunna påverka sitt liv, i detta är man totalt maktlös. Mitt självbestämmande är helt krossat av cyniska och giriga människor, säger Helen Sonehag. 

– Det är något jag inte är van vid. Jag har alltid tidigare haft en förmåga att påverka min situation och tron på att kunna göra det, tillägger hon.

Släktens fritidshus i skogen utanför Bruzaholm

För ett par år sedan flyttade Helen Sonehag till släktens fritidshus i skogen utanför Bruzaholm, här har hon sina rötter. Strax intill den lugna natursköna miljön går Smålandsleden förbi i en gammal bygd med bosättningar från 1300-talet. 

Men det lugna livet på landet kommer snart att förändras när Vattenfall bygger en vindkraftsindustri, endast en kilometer från hennes gård. Totalt 23 verk med en höjd av 240 meter. I en tidigare tyst miljö kommer det därefter att blinka och bullra, skogen skövlas och vägar och ledningar dras fram. Drivande för projektet är en större markägare, Kennert Sjöqvist, Svenska Kyrkan och statliga Sveaskog som arrenderat ut sin mark till Vattenfall.

Projektet är uppbackat av det lokala Centerpartiet och dess ledare Annelie Hägg i Eksjö kommun som godkänt planen. Sverigedemokraterna och en kristdemokrat röstade emot. Men 2020 vann tillståndet laga kraft. Ett beslut som togs vid en välbesökt domstolsförhandling i Eksjö kommun. Ingen hänsyn har tagits till att ett 40-tal boende kommer att få sina hem ödelagda, ingen ersättning har utgått till de drabbade.

Helen Sonehag har drabbats av det hon själv kallar pretraumatisk stressyndrom med sömnsvårigheter. Hon har ägnat massor med tid åt att försöka stoppa projektet. Men ingen lyssnar till de som drabbas av Vattenfalls industri. Nu går hennes hus inte att sälja och hon kan inte bo kvar.
Helen Sonehag har drabbats av det hon själv kallar pretraumatiskt stressyndrom med sömnsvårigheter. Hon har ägnat massor med tid åt att försöka stoppa projektet. Men ingen lyssnar till de som drabbas av Vattenfalls industri. Nu går hennes hus inte att sälja och hon kan inte bo kvar.

Gården går inte att sälja

– Jag har kommit så långt att jag inser att jag måste lämna min gård, den är taxerad till 500 000 kronor. Men den går inte att sälja. Även mitt intresse och mina hästar förlorar jag. Det går inte att sälja huset, och det går inte att bo så nära industriell vindkraft, säger Helen Sonehag.

Fallande fastighetsvärden i Bruzaholm i Eksjö kommun
Bild: Som en direkt effekt av vindkraftsindustrin faller fastighetsvärdena i Eksjö kommun. Husen närmast industrin går inte att sälja, priserna går ner även för hus en bit ifrån vindkraftverken. 2021, efter det att Vattenfall fått sitt tillstånd såldes ett torp från 1627 en bit ifrån industrin. Priset sjönk med närmare 30 procent, redan innan vindkraftverken var på plats.

Ansvariga för miljöförstörelsen

Ansvariga för miljöförstörelsen var Mikael Damberg, Åsa Romson, Per Bolund och Ibrahim Baylan som ingick i det råd som styrde över Vattenfall. Det var dessa personer som gav Vattenfall direktiv att bolaget skulle lägga ner kärnkraften och bygga vindkraft, bland annat i Bruzaholm, oavsett vilka skador det skulle innebära för boende och naturen. De domare som dömer till Vattenfalls fördel och i strid med Miljöbalkens försiktighetsprincip är också utsedda av regeringen. De gör som de blir tillsagda och rättar sig inte efter det som står i svensk lag. Så är också fallet i Bruzaholm.

Miljöprövningsdelegationen avslog Vattenfalls ansökan enligt Miljöbalken

– Miljöprövningsdelegationen i Linköping  (Länsstyrelsen) lyssnade på oss och avslog Vattenfall Vindkraft AB’s ansökan enligt Miljöbalken. Tyvärr ändrade Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt Miljöprövningsdelegationens beslut och gav Vattenfall tillstånd. Ordförande i Mark- och miljödomstolen i handläggningen av Vattenfalls överklagande var chefsjurist Peter Ardö, som är en känd anhängare av vindkraft, säger Peter Stubbe Teglbjærg. Peter Ardö har haft flera utredningsuppdrag för regeringen. Det senaste är att se över svensk miljölagstiftning för att förenkla för mer vindkraft, ett uppdrag som var klart i juni 2022.

Peter Stubbe Teglbjærg har varit med sedan Vattenfall påbörjade sin plan eller snarare när bolaget redan var igång. Det börjar som alltid med att berörda inte får någon information alls, alla kontrakt med markägare är redan klara.

Naturkänslig miljö industrialiseras av vindkraft i Bruzaholm
Bild: Drygt 13 kvadratkilometer naturkänslig miljö kommer att industrialiseras med vindkraft i Bruzaholm i Eksjö kommun. I området finns känsliga vattenmiljöer och ett 40 tal fastighetsägare är direkt påverkade visuellt och ljudmässigt. Ingenting av detta har Vattenfall tagit med i sin Miljökonsekvensbeskrivning. Den enda hänsyn som togs var till fladdermöss och därför minskades området för industrianläggningen.

Vattenfall satte diskret upp en vindmätare i området

– Sommaren 2014 märkte och undrade vi varför Vattenfall diskret satt upp en vindmätare i området. Ingen hade informerat oss om vad som pågick, berättar Peter Stubbe Teglbjærg.

– Samma år frågade jag Vattenfall Vindkraft om vad som pågick och fick då bekräftat att de planerade för vindkraft i området.

Orörd småländsk natur

I den lilla byn Passamålen där Peter Stubbe Teglbjærg har sitt sommartorp finns ytterligare tre fastigheter som alla ägs av familjemedlemmar till Peter. Husen har de ägt sedan 1972.

– Det betyder oändligt mycket för oss alla att få denna möjlighet att tillbringa en semester långt ute i den orörda småländska naturen, säger han. Men nu kommer området att helt förändras när husen hamnar intill den industriella vindkraften.

Peter Stubbe Teglbjærg vid torpet Passamålen
Peter Stubbe Teglbjærg, som spenderat sina somrar i Bruzaholm sedan han köpte ett torp från 1800-talet där, räknar med att få lämna torpet när Vattenfalls vindkraftverk är byggda. Han tror inte det går att sälja gården.

Tre vindkraftverk inom en kilometers avstånd

– Vårt torp, våra hus, ligger en kilometer norr om den planerade vindkraftsparken och vi kommer att ha minst tre vindkraftverk inom en kilometers avstånd. Vi får utsikt över minst 19 vindkraftverk. Vi kommer att påverkas av buller, fladdrande skuggor och ljusföroreningar från varningsljusen nattetid, berättar han.

– Det värsta är dock att hela närområdet förstörs, med skadliga konsekvenser för miljö, flora, fauna, hydrologi med mera. Nu förstörs naturen totalt när den förändras till ett industriområde.

Peter Stubbe Teglbjærg bedömer att hans torp inte går att sälja.

– Vårt torp är väldigt enkelt, ett klassiskt torp från 1800-talet. Om vi inte underhållit stugan skulle den varit förfallen. Torpet ligger isolerat åtta kilometer från landsvägen. 

Det finns ingen sjö i närheten. Den enda attraktiva resursen är skogen, ensamheten, tystnaden och naturen. Nu fördärvar Vattenfall detta och jag förväntar mig inte att vår bostad kommer att gå att sälja.

Peter Stubbe Teglbjærg hänvisar till den studie som KTH gjorde för något år sedan. I den framkom det att fastigheter inom en radie av åtta kilometer runt industriområdet sjunker i värde. De som ligger närmast går inte att sälja.

– Vid handläggningen av Vattenfall Vindkrafts överklagande i mark- och miljödomstolen, då var det 116 personer som registrerade sig som motparter till Vattenfall Vindkraft.

– Vi samlade in 238 namnunderskrifter mot Vattenfalls planer för Vindkraftspark Bruzaholm, som vi skickade till Miljöprövningsdelegationen i Linköping när de behandlade Vattenfalls tillståndsansökan. Dessa 238 underskrifter kommer till övervägande del från närområdet och omfattar inte alla boende inom åtta kilometers radie från vindkraftsanläggningen. 

Peter Stubbe Teglbjærg vid nuvarande vy från torpet Passamålen vid Bruzaholm.
Peter Stubbe Teglbjærg vid nuvarande vy från torpet Passamålen vid Bruzaholm.
Fotomontage: Samma vy söderut från torpet Passamålen om Vattenfall Vindkraft Sverige AB bygger Vindkraftpark Bruzaholm.
Fotomontage: Samma vy söderut från torpet Passamålen om Vattenfall Vindkraft Sverige AB bygger Vindkraftpark Bruzaholm.

Sommarstället förvandlas till industriområde

Situationen att se sitt älskade sommarställe förvandlas till ett industriområde, har varit en sorg. Och Peter Stubbe Teglbjærg ser många felaktigheter i processen.

– Det är ett problem att Vattenfall Vindkraft själva kontrollerar om de uppfyller kraven på buller, fladdrande skuggor, påverkan på miljö, flora, fauna, hydrologi och boende. Självkontroll är inte trovärdigt, säger han och han kan inte förstå att det ska byggas vindkraft i Bruzaholm:

– Jag förstår det inte. Det måste vara politik. Eksjö kommun har idag ingen vindkraft i sitt område. Det finns ett starkt politiskt önskemål från Centern i Eksjö kommunfullmäktige om vindkraft i kommunen. Vindkraftsparken Bruzaholm kommer inte att bli lönsam. 

I fallen med vindkraft där det är politikerna som styr såväl rättsväsendet som bolaget blir de drabbade helt maktlösa. Det sammanlagda värdet för de fastigheter som inte kommer kunna säljas i Bruzaholm finns inte med i Vattenfalls Miljökonsekvensbeskrivning. Självklart bör ersättning för detta också tas med i beräkningen. 


Vindkraft sänker fastighetsvärden, läs mer här:

Studie från KTH visar att vindkraft sänker fastighetsvärden

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun