fbpx

Valtemp inför Stortingsvalet i Norge 2021

Forskning och manus av Silke Becker om politiska partier och vindkraft

Kopierad och översatt artikel från Partiguide for Stortingsvalget 2021 hos Motvind Norge.

Partiguide inför stortingsvalet 2021

Vindkraft förändrar vårt land dramatiskt. Många av våra vackraste landskap är förstörda för alltid. Ändå har ämnet aldrig fokuserats på valrörelsen. 2021 är vindkraft och energipolitik ett av de absolut mest diskuterade ämnena i samhällsdebatten. Förutom att vindkraften skadar naturen, samhället och miljön har regimen blivit en symbol för en politik som alltmer förknippas med tvång och trauma och ett korrupt samhälle. Vindkraftsregimen och energi som spekulation har utlöst ett folkligt uppror. Riksdagsvalet 2021 måste vara ett protestval.

Få i Stortinget har visat intresse för upproret, flera har faktiskt valt förlöjligande, som Barth Eide (Ap) gjorde i Stortingets talarstol den 1 december 2020. Trots det såg vi fram emot partiernas landsmöten. Vem av dem skulle göra några ändringar i partiprogrammet? Vem skulle lyssna på folket?

Röd markerade sig med tydliga beslut mot all vindkraft. I MDG och SV var det grundliga debatter och matchröstningar, medan det i de andra partierna knappt förekom någon hörbar debatt en gång. SV och MDG reserverar sig i sitt ja, de är emot vindkraft i rennäringsområden och värdefull natur. Enligt lag och förordning är det värderingar som måste beaktas, i realiteten händer det motsatta. SP har valt den populistiska lösningen, att kommunerna ska bestämma.

Idag ser vi att alla parter utom Rødt till och med går för 420 kV-ledningar och är öppna för storskaliga utbyggnader i Europas sista icke-invasiva naturområden; Finnmark. Kostnaderna är vad vi elkunder och skattebetalare får betala.

Affärsutveckling som motiv för vindkraft

Tyvärr håller de flesta partier i Stortinget fast vid vindkraft som en energiteknisk lösning, även i hav och fjordområden. År 2021 är motivet affärsutveckling.

Översikten över politiska partier och ungdomspartiet och deras inställning till vindkraft har tagits fram utifrån partiernas antagna program och vad som publicerats på partiernas hemsidor om vindkraft. Se översikten – läs partiernas program noga. Kom ihåg att parternas attityder till kraftledningar och exportkablar är lika viktiga som attityder till vindkraft. Och – inte minst har de flesta partier nominerat ivriga anhängare av vindkraft högst upp på sina röstlängder.

Det är liten mening med att bara vara för eller emot, ge kommuner vetorätt etc. Om vi ​​ska stoppa kraftspekulation med naturen och lokalsamhällena som förlorande parter måste de juridiska och ekonomiska incitamenten för vindkraft tas bort. Vi måste också titta på partiernas inställning till ACER och EES, och vilka konstellationer partierna är villiga att gå in i. Det är viktigt att få tydliga röster i Stortinget. Listorna som har tydliga motståndare och riktiga politiker i toppen kan vara bra alternativ.

Riksdagsvalet 2021 borde vara ett protestval.

Forskning och manus: Silke Becker. Originalartikel här > www.motvind.org/politiske-parti-og-vindkraft

Vindkraft - vilken nytta till vilket pris? Ska landsbygden betala priset? Faktabroschyr om industriell vindkraft från ett upprop i Ulricehamn 2021. Produktion av Marie Erixon och Marie Vemdal, Ulricehamn.
Bild: Vindkraft – vilken nytta till vilket pris? Ska landsbygden betala priset? Faktabroschyr om industriell vindkraft från ett upprop i Ulricehamn 2021. Produktion av Marie Erixon och Marie Vemdal, Ulricehamn.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun