fbpx

Vindkraft – REAGERA NU

Vindkraft – REAGERA NU eller återkom om 35 år…

Faktabroschyr om industriell vindkraft från ett upprop i Ulricehamn 2021 i produktion av Marie Erixon och Maria Vemdal. Broschyren togs initialt fram av en grupp partipolitiskt obundna fastighetsägare i Böne som ville bevara tystnaden, stillheten och mörkret i deras vackra omgivning. Den är fortfarande lika aktuell och applicerbar för andra områden som står inför hot om industriell vindkraft. Ladda ner broschyren som pdf >

Vindkraft – vilken nytta till vilket pris? Ska landsbygden betala priset?

DET RÖR DIG, DINA BARN OCH DIN OMGIVNING

Kanske vet du allt om ämnet, eller inte. Det tar endast några minuter av din tid att läsa igenom denna information. Om vi inte agerar nu får vi leva med detta i 35 år! Kommunen har lagt upp förslag på ny vindbruksplan fram till 2040 på sin hemsida > www.ulricehamn.se/boendeochmiljo/vindkraft Klicka därefter på länken under bilden. Påverka genom att riva av talongen i denna broschyr, köp ett frimärke och lägg på närmaste postlåda i god tid före 16 maj 2021.

ÄR DU MEDVETEN OM ATT

  • MÄNNISKOR PÅVERKAS De värsta hälsoproblemen kommer smygande över tid, som ångest, sömnsvårigheter, kognitiva störningar. I Tyskland har skyddsavståndet ändrats till 10 gånger maxhöjden från bebyggelse. Danmark förlägger alla nya vindkraftverk till havs och på land ska det minskas kraftigt, max 1850 stycken på land.
  • INFRALJUD ÄR SKADLIGT Allt fler larmrapporter kommer in. Att utsättas för infraljud som vi inte kan uppfatta med vår hörsel (frekvenser under 20 Hz), kan medföra störd sömn, ångest och koncentrationssvårigheter. Vindkraftverk avger infraljud med enormt stor effekt. Trots detta mäts buller från verken endast i dB(A), vilket innebär att frekvenser under 20 Hz utesluts från mätresultaten.
  • DJURLIV PÅVERKAS Djur tolkar infraljud som fara, eftersom det i naturen alstras av t ex våldsam storm, tsunami eller vulkanutbrott. Det finns rapporter som visar att renar lämnar vindparker. Statens Lantbruksuniversitet har startat ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka vindkraftens påverkan på bland annat älgar. Att rovfåglar förolyckas av vindkraftverk är ett stort känt problem.
  • EN STOR OSÄKERHET Forskning kostar pengar, även universitet lever på anslag från stat och näringsliv. Därför är det svårt att hitta oberoende forskning som entydigt påvisar faror och skador med vindkraft, eftersom industrin och staten tjänar pengar på vindkraft och finansierar den mesta forskningen. Var källkritisk och lyssna till närboendes berättelser. Förtvivlade människor på landsbygden ser sina liv för- störda och sina fastighetsvärden dumpade.
  • VI BEHÖVER MÖRKER OCH TYSTNAD Vår hjärna behöver sömn för att fungera. Att ständigt utsättas för blinkande ljus stör den livsviktiga nattsömnen och påverkar immun- försvaret. Din hjärna är inställd på att vara vaken så länge det är ljust. Otrevliga ljud och blinkande ljus triggar stresshormonet kortisol och kan orsaka högt blodtryck, ge tinnitus och till och med orsaka hjärtsjukdomar.
  • FAKTA Större vindkraftverk = 280 m, Globen Stockholm = 85 m, Normalhög skog (gran) = 15-35 m. Störst hälsopåverkan har de höga vindkraftverken över 150 m med hög effekt, lågfrekvent störande ljud och vitt blinkande ljus.

FAKTA OM LJUD

Ljud är tryckförändringar i luft. Att jämföra infraljud från vindparker med bussar och kylskåp är som att jämföra krusningar på vattenytan från en utombordsmotor med de enorma dyningar som rullar in på västkusten efter en våldsam storm ute till havs. Hög amplitud med låg frekvens sprider sig väldigt långt och dämpas varken av höjder, skog eller bebyggelse. Vi vet alla att det är dyningar som skapar sjösjuka, inte de små krusningarna på vattenytan.

Ljud mäts i decibel, dB. När man pratar om dB (A) tas endast hänsyn till det för de flesta människor hör- bara bullret mellan 20 Hz och 20 000 Hz, alla andra ljudvågor filtreras bort. Att ”filtrera” betyder inom vågrörelseläran att man ignorerar mätvärden utanför gränserna, inte att ljud- vågorna faktiskt försvinner.

Små barn, hundar och katter, samt vuxna med särskild god hörsel kan fortfarande uppfatta lågfrekvent buller och finner det väldigt störande, speciellt eftersom andra människor säger sig inte höra det. Decibelskalan är logaritmisk. Det innebär att effektökningen i watt (W) mellan 30 till 40 dB(A) är 100 000 gånger referensnivån!

FRÅGOR OCH SVAR

  • Jag trodde vindkraft var ett hållbart alternativ? Vindkraft i sig är bra. Små vindkraftverk med låg effekt placerade där elen ska förbrukas är ett utmärkt alternativ. Det är de stora turbinerna med enorm effekt som skapar fruktansvärda bieffekter.
  • Men 40 dB(A) stör väl ingen? Gränsvärdet 40 dB(A) är framtaget för industriella inomhusmiljöer där folk vistas max 8 h/dag i vaket tillstånd. Eftersom skalan är logaritmisk innebär det att en ökning från 36 dB(A) till 40 dB(A) upplevs som en fördubbling av bullret.
  • Varför blinkande ljus och inte vanligt stilla rött? Luftfartsstyrelsen föreskriver att vindkraftverk högre än 150 meter ska markeras med högintensivt vitt, blinkande ljus ELLER med flygradar. Radar är dock dyrare så exploatörerna vill givetvis inte ersätta ljuset med radar. Ljus som blinkar 1 gång per sekund stressar både människor och djur eftersom det är högre än normal vilopuls.

DET ÄR UPP TILL VARJE KOMMUN ATT SÄTTA MINIMIAVSTÅND MELLAN ETT VINDKRAFTVERK OCH BOSTÄDER. KOMMUNEN HAR VETO-RÄTT NÄR DET GÄLLER VINDKRAFTSEXPLOATERING. ULRICEHAMNS KOMMUNFULLMÄKTIGE HAR ALLTSÅ MAKTEN ATT SÄGA NEJ!

BÄTTE LÖSNINGAR

SOLENERGI ISTÄLLET?

Ett normalt ladugårdstak har en installerad effekt på ca 45 kW Solceller på 100 ladugårdstak är alltså likvärdigt med ett vindkraft- verk på 4.2 MW, men stör ingen.

Energi kan inte skapas eller förintas, utan endast omvandlas mellan olika former

Energiprincipen ovan säger att energi ska produceras så nära som möjligt där den ska användas, som vid mikroproduktion.

Ladda ner broschyren som pdf >

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun