fbpx

,

Dalaupproret skriver till Landshövdingen och vädjar om stöd

Dalaupproret skriver till Landshövdingen och vädjar om stöd

Dalaupproret vädjar nu till Landshövdingen att återställa demokratin i Dalarna. Detta sedan styrande politiker ignorerat resultatet i den lokala folkomröstningen, där nej-sidan vann med klar majoritet. Organisationen pekar på den misstänkta korruption som finns mellan ledande politiker och vindkraftindustrin.

Bäste Landshövding Helena Höij,

Vi, representanter för motståndsgrupperna i Dalarna mot industriell vindkraft, vänder oss till er i denna formella och öppna appell för att framföra våra allvarliga farhågor och motstånd mot den snabbt växande inverkan av vindkraftsprojekt i vår älskade region. Dalarnas själ är rotad i den orörda naturen med sina blånande berg och vackra dalar, en plats som lockar turister och som utgör hem för oss. En plats som nu riskerar att drabbas av en oåterkallelig och brutal  förändring som hotar såväl vår natur som vår livskvalitet.

Det är med stor oro vi noterar att demokratin har blivit åsidosatt i frågan om vindkraft. 

Folkets röster i form av folkomröstningar samt opinion ignoreras och nonchaleras. Vi anser att det är oacceptabelt att beslut som påverkar vår miljö och livsstil fattas utan att respektera demokratiska processer. Vi ser med allvar på detta agerande och önskar att du, som vår representant och beskyddare av demokratiska värden, tar ställning för att återupprätta rättvisa och respekt för medborgarnas vilja.

Vi vill framhålla att bolag som är involverade i vindkraftsprojekt utnyttjar kommunernas okunskap om elsystem och vindkraft. Detta görs helt hänsynslöst , enbart med syftet att maximera sina ekonomiska vinster. Dessutom har det nu blivit klarlagt att fastighetsvärden drabbas negativt, vilket påverkar både privatpersoner, lokala samhällen och även kommunernas intäkter..

En ytterligare och allvarlig aspekt är placeringen av vindkraftverk på platser där det varken är lämpligt eller där det genererar någon verklig nytta eller elektricitet. 

Vi är medvetna om oärliga metoder, inklusive mutor till politiker med lockande förmåner som badhus och gratis internet, samt löften om att elen kommer att gynna kommunen. 

I konsekvensbeskrivningarna från vindkraftbolagen betraktas de boende och naturen som försumbara.  Vidare har löftena om lokala arbetstillfällen visat sig vara luftslott. Det går inte att se det som något annat än en modern form av Baggböleri, en grön bubbla. Vi uppmanar dig att granska och agera mot dessa oetiska metoder som underminerar det demokratiska systemet och medborgarnas förtroende för våra politiska företrädare.

Fakta om vindkraft i dalarna är:

 • Elförbrukningen var 2021 6371 GWh (SCB)
 • Elproduktionen 2021 6011 GWh (SCB)
 • Projekterad vindkraft 2023 8444 GWh (Energimyndigheten)

Det projekteras således för 240% mer energiproduktion och 132% i form av vindkraft än var hela elförbrukningen är i Dalarna. När det faktiska behovet av ökning är elproduktion är 6%. Dessutom framtvingar utbyggnaden mer än en dubblering av elnätet, en kostnad som de profiterande bolagen ej bekostar, utan notan skickas till de  ”vanliga” elkonsumenterna via allt högre nätavgifter.

Det som oroar oss mest är att människors livskvalitet hotas av dessa projekt. Den unika naturen och dess invånare, både växter och djur, är en del av Dalarnas fantastiska charm och identitet. Vindkraftens påverkan på dessa områden hotar inte bara vårt kulturarv utan också vår livsglädje och välbefinnande för generationer framöver. 

Vi vädjar till er som företrädare för Dalarna och dess invånare att ta till vara på vår oro och aktivt arbeta för att försvara vår region mot de negativa konsekvenserna av vindkraftprojekten. Vi hoppas att ni, som landshövding, kommer att vara en förespråkare för vår vackra natur och förvalta den på ett sätt som gynnar nuvarande och kommande generationer.

Tack för er uppmärksamhet till dessa viktiga frågor. Vi ser fram emot att höra era åsikter och åtgärder i ärendet.

Dalarna 2023-11-29

Hälsningar,

 • Nej till vindkraft Smedjebacken – Sven Willén
 • Nej till vindkraft Ripfjället (Malung) – Arne Söderbäck
 • Nej till vindkraft i Säter – Marit Andersson
 • Nej till vindkraft i Vikmanshyttan och Norn – Marit Andersson
 • Ingen vindkraft på Stormossen (Avesta) – Stefan Halldén
 • Nej till vindkraft på Galmsjömyran (Falun)  – Ingrid Kallberg
 • Arbetsgruppen mot vindkraft i Hedemora kommun – Karin Andréasson
 • Riksfõreningen Motvind Sverige – Koordinator Madeleine Staaf Kura

Ladda ner skrivelsen som pdf ››

Dalarna. Foto © Lena Lilliér.
Omslagsfoto: Dalarna. Foto © Lena Lilliér.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun