fbpx

Advokat Hans Kindstrand

Advokat och fastighetsjurist Hans Kindstrand

Advokat Hans Kindstrand har de senaste 40 åren arbetat med fastighetsrelaterad juridik, under de senaste åren med fokus på vindkraftens juridiska komplikationer. En vindkraftsetablering skapar många problem som inte förutsågs vid miljöbalkens tillkomst. Hans uppfattning är att rättstillämpningen vid en vindkraftsetablering i flera avseenden strider mot grundläggande rättsprinciper i ett civiliserat samhälle och hans ambition är att påtala detta.

Sommaren 2021 kom KTH-studien ut som visade att fastighetsvärden sjunker när vindkraft planeras i ett område. Efter att denna rapport påstår vindkraftförespråkarna att det behövs mer forskning. Fram till sommaren 2021, har vindindustrin sanningslöst påstått att en vindkraftsetablering inte påverkar värdet på närliggande fastigheter.

Den ståndpunkten grundades på en studie från 2010 som konsultföretaget ÅF gjorde där det bland annat konstaterades att ett enstaka vindkraftverk på västkusten, med en totalhöjd om 77 m, inte hade någon värdepåverkan på fastigheter 5 km därifrån. ÅF konstaterade att studien haft en begränsad budget och kom till slutsatsen att av ”det dataunderlag” som ÅF haft tillgång till inte kunde utläsas någon värdepåverkan. Av det har vindindustrin dragit slutsatsen att någon värdepåverkan inte finns och att några ytterligare studier inte behövts. Man menar att ”För att veta vad något är värt måste det ske en transaktion, det går inte att beräkna på förhand” och ”Det behövs fortsatta studier”. Länk > The Socio-Economic Cost of Wind Turbines: A Swedish Case Study

Dessa påståenden stämmer naturligtvis inte! Fastighetsvärdering är idag en etablerad och erkänd vetenskaplig disciplin. Om två forskare vid KTH, efter att ha studerat hundratusen fastighetstransaktioner, kommit fram till att en storskalig vindkraftsetablering påverkar värdet på fastigheter inom 8 km, är det så nära sanningen det går att komma idag – dvs det är vetenskapens nuvarande ståndpunkt. Den svenska rättsordningens utgångspunkt, något som vindindustrin har att respektera.

Att närboende ska kompenseras för den värdeförstöring som storskalig vindindustri orsakar är inte ”en svår fråga”. Det är bara att följa de regler som finns i miljöbalken om skadestånd och inlösenskyldighet, regler som utgår från svensk grundlag och Europakonventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Den som driver miljöfarlig verksamhet skall ersätta den skada som verksamheten orsakar i sin omgivning. Om etableringen sänker värdet på närliggande fastigheter är det en ersättningsgill skada. Det är bara att läsa rätt innantill i miljöbalken” säger Advokat Hans Kindstrand.

Dokument:

Intervju:

Advokat Hans Kindstrand deltog i LRF’s webbinarium om vindkraft den 30 september 2021. Se originalvideon i sin helhet med samtliga deltagare här https://youtu.be/3BAsV1pWjGQ

Intervju P4 Östergötland ”Över tusen hus minskar i värde av vindkraften”:

Catharina Roos, föreningen Rättvisa vindar och Hans Kindstrand. Värdet på över tusen fastigheter kommer påverkas negativt i norra Östergötland kring Simonstorp om det byggs vindkraft där. Foto © Patrik Enlund och Sveriges Radio.
Catharina Roos, föreningen Rättvisa vindar och Hans Kindstrand. Värdet på över tusen fastigheter kommer påverkas negativt i norra Östergötland kring Simonstorp om det byggs vindkraft där. Foto © Patrik Enlund och Sveriges Radio.
  • Värdet på över tusen fastigheter kommer påverkas negativt i norra Östergötland kring Simonstorp om det byggs vindkraft där.
  • Det menar föreningen Rättvisa vindar som gjort en kartläggning. De lutar sig på en forskningsrapport från KTH gjord av två professorer.
  • ”Värdet kommer minska med 20-50 procent”, säger Catharina Roos i föreningen Rättvisa vindar.

Lyssna på intervjun här:

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun