fbpx

Professor Per Fahlén

Professor Per Fahlén

Per Fahlén är professor emeritus, Energi & Miljö från Chalmers tekniska högskola. Han är också ledamot i IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Per Fahlén har bidragit med sin kunskap och erfarenhet och har betytt mycket för arbetet med att belysa konsekvenserna av den landsomfattande vindkraftsutbyggnaden.

Per Fahlén om vindkraftens konsekvenser

“Vindkraftens konsekvenser och gigantiska kostnader utan att det gjordes någon som helst konsekvensanalys av Energikommissionen innan beslutet om vindkraftsutbyggnaden påbörjades. Vindkraftsexploateringen är på väg att bli en ekonomisk- och kommande miljökatastrof”, säger professor Per Fahlén.

Det är påtagligt att de privatpersoner som drabbas blir så mycket mer kunniga i sakfrågan, mer än de politiker och tjänstemän som handlägger vindkraftsärenden.

  • Mikael Wigerts intervju med Per Fahlén » www.swebbtv.se
  • Samtal om vindkraftsexploateringen, en uppföljning på tidigare program med protestgruppen ”Nej till vindkraft på Ripfjället” » www.swebbtv.se

Det arbete som “Nej till vindkraft på Ripfjället” gjort är imponerande, säger Per. Påtagligt är att de privatpersoner som drabbas blir så mycket mer kunniga i sakfrågan, mer än de politiker och tjänstemän som handlägger dessa ärenden. Att politiker och tjänstemän vägrar att diskutera frågan med de drabbade, vilket framkom i programmet om Ripfjället, det verkar vara något som sker i hela landet.

Efter decennier med intensiv marknadsföring har det blivit som ett axiom. Klimatet kräver att vi ska ställa om. Men om vi ska göra det, varför ska vi ställa om till något som är sämre än det vi redan har? Om man nu anser att vi ska minska koldioxidutsläppen så är vindkraften så mycket sämre än vad kärnkraften är, menar Per Fahlén. Den orsakar, baserat på Vattenfalls egna beräkningar uppemot sex gånger så höga koldioxidutsläpp som kärnkraften, om man tittar på effekterna i hela elsystemet.

Vindkraft ger dålig systemeffektivitet

Dessutom ger vindkraft dålig systemeffektivitet. Tittar man på hur mycket energi man får tillbaka, ger vindkraft fyra gånger mer än vad som gått åt för att bygga den medan kärnkraft ger tillbaka 75 gånger mer. Förnybart är också något som är aktuellt, men tvärtemot vad många tror, kräver vindkraft mer av icke förnybart material än vad kärnkraft gör. Man måste dessutom komplettera vindkraften med annan typ av reservkraft som kostar energi att bygga och driva. Om man summerar allt så är vindkraft inte förnybart, inte hållbart och inte klimatsmart i jämförelse med kärnkraft.

Varför man då driver detta är oklart. Det är en politisk värdering, inte ett tekniskt funktionellt motiverat beslut.
Man kan misstänka att det grundas i motstånd mot kärnkraft. Man är på väg att ställa om hela Sveriges elkraft utan någon form av saklig analys. Jag skickade synpunkter till samtliga ledamöter i energikommissionen när den var nybildad, men fick inte svar från någon, säger Per.

Jan Björklund sade att havsbaserad vindkraft inte behöver betala anslutningskostnaderna. Den meningen kostade etthundrafemtio miljarder. Nu har man ju ökat på önskemålen ytterligare. En utredning som gjordes landande i att skulle man bygga systemet förnybart så skulle det kosta ungefär ettusensexhundra miljarder. Då kan man konstatera att det förmodligen är en underskattad siffra eftersom stora projekt oftast blir dyrare än kalkylerat.

Hur är det tänkt att man ska komplettera vindkraften vindstilla dagar?

Hur är det tänkt att man ska komplettera vindkraften, vindstilla dagar? I stor utsträckning sker detta med gasturbiner som alltså drivs med fossilt bränsle. Man har satt igång allt utan att ha det klart för sig. Ökningen av elkostnaderna beror på hur mycket man måste ersätta, men det blir avsevärt högre kostnader. Förutom högre kostnader får vi ökade koldioxidutsläpp.
Alla myndigheter har som direktiv att de ska underlätta för vindkraft, och då har man också undantagit vindkraft från ett antal lagar och regler.

Det var till exempel ett vindkraftverk som rasade nyligen, och i den typen av frågor gäller EU’s maskindirektiv. Där har man tagit bort säkerhetskraven för vindkraft när det gäller risk för tredje man, trots att vindkraften innebär stor risk för de boende, iskast kan ske vintertid, det har hänt att rotorblad har lossnat. Exploatörerna levererar själva underlag vad gäller påverkan på djur och natur via egna konsulter.

När brister påtalas hänvisas till bristande erfarenhet och man vill att det ska forskas om detta, men under tiden byggs ju tusentals vindkraftverk. Många gånger hoppar man över lagstadgade besiktningar, vindkraftverken kan vara i drift i år utan att något ses över.

Planlöst, lönlöst och laglöst

Sammanfattnings vill jag beskriva det som planlöst, lönlöst och laglöst, säger Per. Exploatören är skyldig att lämna in en MKB (miljökonsekvensbeskrivning), men egna beräknade uppgifter, rimligheten ifrågasätts inte. Om någon senare påtalar brister så är det i praktiken svårt att få igenom förändringar.

Ett stort problem med vindkraften är att den ökar kostnaderna för andra energislag. De får minska sin produktion då vindkraften producerar som mest, det är hela tiden vindkraften som ska ha företräde, vilket ger mindre intäkter till vattenkraft och kärnkraft. Hela vattenkraftens framtid sätts därmed på spel. Både för ekonomin och miljöns skull kan man hoppas på att de partier som är emot detta, gör en gemensam sak och sätter stopp.

Väldigt många människor får sin livsmiljö ödelagd och upplever att de blir överkörda av myndigheterna. Domstolarna tar också politiska hänsyn i frågan, vilket strider mot grundlagen. Det är riktigt allvarligt.

Mer om och av Per Fahlén:

Ett axplock artiklar och insändare av Per Fahlén:

Research Chalmers Per Fahlén:

www.research.chalmers.se/per-fahlen

Per Fahlén i serien ”Vindkraft – räddning eller fördärv?”

Intervju med Per Fahlén i serien ”Vindkraft – Räddning eller fördärv?” Del 2, tid: 7.23 – 9.01
Intervju med Per Fahlén i serien ”Vindkraft – Räddning eller fördärv?” Del 2, tid: 17.57 – 18.11
Intervju med Per Fahlén i serien ”Vindkraft – Räddning eller fördärv?” Del 3, tid: 09.54 – 10.45
Intervju med Per Fahlén i serien ”Vindkraft – Räddning eller fördärv?” Del 3, tid: 16.50 – 17.29

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun