fbpx

NEJ till vindkraft på Ripfjället

Nej till vindkraft på Ripfjället

Följ Malungsbornas kamp för att rädda Ripfjället. Tidslinjen från mars 2019 till oktober 2022 tar sin början vid det första informationsmötet som det tyska vindkraftsbolaget Wpd döpt till “En tillfällig gäst i naturen” . Tidslinjen följer sedan kommunens hemliga arrendeavtal, folkomröstning, besök av Janne Josefsson & Sverige Möts, försvaret, helikopterinventering, det politiska maktspelet, den bristfälliga miljökonsekvensbeskrivningen och det framtida arbetet…

Text av Hans Öjes

Ripfjället 2019

Informationsmöte. ”En tillfällig gäst i naturen”

Motståndet startades i mars 2019, när berörda blev inbjudna till en informationsträff med ett tyskt vindkraftsbolag, Wpd. En av deras slogans i powerpoint-presentationen var ”En tillfällig gäst i naturen”.

Vi insåg att halva jaktmarken var hotad, och många ägare av fritidshus i närheten reagerade starkt.

Snabbt organiserade vi oss. Startade Facebookgrupp, förening med organisationsnummer, Bankgiro och Swishnummer. Vi insåg att vi kommer att behöva pengar för att bedriva kampanj.

Vår första protestaktion var vid informationsmötet med berörda jaktlag, där hade vi samlat ett helt gäng protesterande jägare utanför möteslokalen med en nytryckt banderoll med budskapet ”Nej till vindkraft på Ripfjället”. Veronica från Wpd såg lite förbryllat på folkmassan utanför bystugan.

Vi startade en namninsamling där vi krävde en lokal folkomröstning i frågan. Vi var lite väl snabba, insåg inte vilka uppgifter som krävs för en sådan underskrift, så vi fick göra om och göra rätt.

Vi arrangerade lokala möten där vi bjöd in allmänheten för att diskutera vindkraften.

Samrådsmöte

Knappt 3 månader efter det första informationsmötet var det dags för samrådsmöte på Folkets Park.
Wpd hade tänkt hålla samrådsmötet i en liten bystuga, men hade blivit varse om magnituden av motstånd, så man bokade Folkets Park istället. Föreningen arrangerade en demonstration med gula västar, megafon och plakat, den samlade en stor samling människor. Demonstrationen avslutades uppe vid folkparken där samrådsmötet hölls.

Vi hade varit i kontakt med TV Malung-Sälen och såg till att de filmade hela mötet. Detta visade sig vara värdefullt, då vi senare kunde gå tillbaka och bevisa vad Wpd påstått.

Wpd var förmodligen lite skärrade. De hade hyrt in en ”bodyguard”, en biffig östeuropé som stod vid sidan av scenen och såg butter ut.

Vi blev varse om två andra vindkraftsprojekt. Projekt där exploatören redan hade fått lagakraftvunna tillstånd för att bygga. Stöllsätersberget med Wpd och Fageråsen med Dalavind. Det hade funnits lokalt motstånd, men motståndsgruppen var liten och lyckades aldrig skapa någon större opinion. Vi tog oss an även dessa projekt i vår informationskampanj. Skapade översiktskartor där vi ritade in alla områden som var på gång, samt områden som kommunen visat sig positiv till, i fråga om vindkraftsetablering. Det var ingen vacker karta som växte fram.

Facebookgruppen växte och växte snabbt.

Det hemliga avtalet

Redan på det första informationsmötet nekade Hans Unander till att känna till något avtal med Wpd. Efter mycket om och men uppdagades dock sanningen. Avtal var redan 2014 tecknat mellan Wpd och Malung-Sälens kommun. Ett arrendeavtal som man hade ”glömt” att diarieföra. Att Hans Unander inte kände till något kring något avtal är märkligt då han själv skrivit under två tilläggsavtal till originalavtalet 2017 och 2018. Vi anmälde detta till förvaltningsrätten som ogiltigförklarade avtalet.

Politiken

Vi startade verkligen i motvind. Samtliga partier förutom Sverigedemokraterna var positiva till etablering av vindkraft på Ripfjället. Vi höll möten med alla partier, men vi pratade för döva öron.

Folkomröstning

Namninsamlingen har ett bäst-före-datum, då underskrifterna bara är giltiga i 6 månader.

Vi hade samlat in 1500 namnunderskrifter, men visste att där fanns dubbletter, underskrifter från personer som inte var skrivna i kommunen, lappar utan namnteckning etc, men visste med säkerhet att vi kom över de ca 850 underskrifter som krävdes. Frågan togs upp på fullmäktige och med minsta möjliga marginal beslutade ledamöterna att en omröstning skulle hållas.

Ripfjället 2020

Webbsida

Vi byggde webbsidan www.ripfjalletmalung.se för att kunna samla material och kunna informera allmänheten bättre.

Vindkraftsseminarium, vindkraftens mörka baksida

Vi arrangerade ett välbesökt seminarium där både allmänheten, lokala politiker, länsstyrelse och Wpd fanns med. Här talade Anders Löfqvist, Jimmie Lindberg och Per Lundgren.

Vi lämnar ett avtryck i bygden

Vår kamp togs upp som ett sångnummer i lokalproducerade ”Lännviksrevyn” med låten ”vi säger nej till vindkraft på Ripfjället” / ”vi ska stoppa Wpd och deras vindkraftspark”.

Möte med Landshövdingen

Vi blev inbjudna till Landshövding Ylva Thörn och fick tillfälle att berätta varför vi var så upprörda. En kul episod utspelade sig där; som förberedelse inför mötet hade vi gjort ett organisationsschema som visade hur vi är organiserade med medieansvarig, webbansvarig, teknikkunskap mm. Arne hade med sig detta utskrivet på papper inne hos Landshövdingen. Ylva trodde att det var Länsstyrelsens organisation och sa till Arne – Jag ser att du skrivit ut vår organisation, varpå Arne kunde kontra – Nej, detta är hur vår grupp är organiserad…

Pandemi

I kampanjen inför folkomröstningen hade vi planerat att organisera många lokala bystugemöten för att nå ut till de personer som inte finns på Facebook, när plötsligt samhället lamslogs av Covid-pandemin. Vi genomförde ett möte i Malungsfors skola utan publik, där vi filmade presentationen med syfte att få material att sprida via sociala medier.

Folkomröstning

Vi fick signaler att Sifo ringde runt till Malungsbor för att kolla vad de tyckte om vindkraft. Vid kontakt med sifo vägrade de att tala om vem som beställt undersökningen. Det fick vi reda på i alla fall och det visade sig vara Svensk Vindenergi. Vi fick även redan på resultatet, trots att det aldrig blev offentligt. Det var 60% mot och 40% för vindkraft på Ripfjället

Vi lyckades mycket bra med att samla in pengar för vår kampanj. Befolkningen i och kring Malung var generösa. Vi producerade en 16-sidig informationsbroschyr som distribuerades till samtliga hushåll i kommunen, samt såg till att Landsbygdspartiet oberoende i Malung–Sälen som enda parti förutom SD affischerade inför folkomröstningen. 

Lena Lilliér producerade flertalet korta informationsfilmer där vi gick igenom problematiken kring vindkraft och kommunens hantering av ärendet. Filmerna marknadsfördes via betald annonsering på Facebook.

Informationsbroschyr och valaffischer inför folkomröstningen

Dagarna innan folkomröstningen, uppskrämda av Sifoundersökningen, presenterar Wpd och kommunen ett nytt arrendeavtal och ett sockrat avtal om bygdepeng. Wpd hade i ursprungsavtalet från 2014 kontrakterat att avsätta 300.000 kr per verk för framtida återställning. I det nya avtalet hade detta belopp höjts till 1.500.000 kr per verk.

Bygdepengen uppgick til 25.000 kr per verk från Wpd och kommunen lovade att skjuta till 15.000 kr per verk.

Ett lustigt krav finns i avtalet om bygdepengen: ”Bygdemedel får inte utbetalas till ändamål som motverkar satsningar på Vindkraft.”

I folkomröstningen vann Nej-sidan med 52,1%, mot Ja-sidans 44,6%

Valdeltagandet 61%, var mycket högt beaktat att folkomröstningen genomfördes på egen valdag (ej tillsammans med ordinarie val) och mitt under en brinnande pandemi när många var skeptiska till att gå till en allmän plats. Endast en folkomröstning på egen valdag har tidigare haft större valdeltagande i Sverige, det var när Sorsele 2016 röstade om vindkraft med 62,54% valdeltagande.

Janne Josefsson

Strax efter folkomröstningen, upprörda över hur folket röstat fel söker sig programmet ”Sverige möts” med Janne Josefsson till Malung för direktsändning. Vi diskuterade intensivt i styrgruppen huruvida vi skulle delta eller inte, men kom till slutsatsen att vi ej skulle ställa upp i programmet.
Spännande scener utspelades i centrala Malung när Janne Josefsson, samma dag som sändningen skulle ske, sprang runt och försökte få folk till studion. 

Det var få personer i studion, vi är glada att vi inte ställde upp. Vi hörde rykten om att publiken mestadels bestod av kommunanställda som beordrats dit…

Kungsörn på Ripfjället

Efter älgjakten 2020 mitt i det tilltänkta området, satte jaktlaget upp viltkameror och skapade en åtel. Efter sex timmar fastnade den första kungsörnen på bild.  På en dryg månad fick vi ca 750 bilder på kungsörn. Vi kunde visa att det var minst 3 individer som uppehöll sig i området. Åtelkameran blev – efter att vi kungjort för Länsstyrelsen var den satt – som av en händelse stulen.

SwebbTV

Arne Söderbäck deltog i ett Swebb-TV-program som handlade om vindkraft och Ripfjället.

Ripfjället 2021

Fullmäktige beslutar att tillstyrka projektet

Den styrande majoriteten ville bli av med ärendet så fort det bara gick. Man kallade därför till ett extra fullmäktigemöte enkom för Ripfjällsfrågan. Felaktigt påstod man att man hade en tidsfrist för att lämna besked i vetofrågan. Hans Unander uttalade sig efter mötet: -Skönt att detta är över nu, om 2 veckor så har motståndet lagt sig och folk har tröttnat på att protestera.

Fullmäktigebeslut Allmänna handlingar/ offentlighetsprincipen

Den politiska majoriteten såg till att besluta om nya regler för åtkomst av allmänna handlingar som var direkt riktade mot oss. Vi hade ju under en tid begärt ut handlingar av diverse karaktär. Nu höjde man avgifterna för att få ut papperskopior och likställde ”elektroniska kopior” med papperskopior. Detta skulle göra det omöjligt att granska större mängder data/ dokumentation. Dock fanns undantag; fackföreningsrörelsen, andra kommuner, politiker etc var undantagna från betalningskravet, de enda som drabbades av de nya reglerna var allmänheten. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten.

Helikopterinventering/ Fältinventering

För att ytterligare visa att Ripfjällsområdet hyser ett rikt och skyddsvärt djurliv, genomförde föreningen en helikopterinventering av orre och tjäder. Vi anlitade även en orrexpert som sov över i tält i området för att dokumentera orr- och tjäderspel.

Landsbydspartiet oberoende LPo

Vi insåg att vi inte bara kunde lita på tillståndsprocessen, utan behövde även engagera oss politiskt. LPo fanns redan i Malung med ett mandat i fullmäktige. De förde en tynande tillvaro och kontakt togs. Partiets lokala styrelse välkomnade oss och på årsmötet 2021 valdes Arne Söderbäck in som ordförande. En majoritet i styrelsen kom från Ripfjällsgruppen. Vi arbetade fram ett lokalt partiprogram, uppdaterade webbsidan och arbetade med riktlinjer för vår politik.

Hilton

Hilton är smeknamnet på en gammal timmerkoja som står strax söder om det tilltänkta projektområdet. Det lokala jaktlaget har under många års tid tjatat på kommunen att renovera stugan då den förfallit. Kommunen har aldrig varit intresserad. Nu helt plötsligt avsätter kommunen 3 miljoner kronor för renovering. Vår välgrundade misstanke är att kommunen ska hyra ut denna renoverade stuga till Wpd under byggtiden av Ripfjällsprojektet. Vi gräver i detta och försöker hitta oegentligheter.

Ripfjället 2022

Wpd komplettering

Länsstyrelsen hade krävt komplettering av MKB:n från Wpd och i slutet av februari lämnas den in.

Kungörelse av projekt Ripfjället

I mitten av Maj kungörs projektet. Detta betyder att klockan tickar. Länsstyrelsen har lagt en deadline för synpunkter till den 15 juni. Många berörda personer hör av sig och den allmänna svarstiden flyttas fram till 31/8. Detta går Länsstyrelsen dock aldrig ut offentligt med. Ripfjällsgruppen överklagar kungörelsen då materialet som skickas ut är rörigt, oöverskådligt och massivt.

Försvarsmakten säger nej till vindkraft på Ripfjället

I juli kommer Försvarsmaktens yttrande, de säger nej då detta tillhör deras lågflygningsområde på väg från Vänern upp mot Älvdalens skjutfält. Det finns ett intressant stycke i Försvarsmaktens skrivelse där de knäpper Wpd på fingrarna: 

”Försvarsmakten vill slutligen framföra synpunkter på den analys som wpd Onshore Ripfjället AB har tagit fram; Analys av påverkan på Försvarsmaktens intressen, komplettering till ansökan om tillstånd för Vindkraftspark Ripfjället (dnr 551- 13462-2020). Det är Försvarsmakten som ensamt gör bedömningen om en åtgärd medför påtaglig skada på ett riksintresse eller område av betydelse för totalförsvarets militära del.”

Valkampanj

Vi har varit aktiva i valkampanjen, varit på plats på Dansbandveckan bland övriga partier, deltagit i Malungs gatufestival, haft allmänna möten runt om i kommunen. Vi gjorde samma sak som inför folkomröstningen, tryckte upp en broschyr med information om LPo som delades ut till samtliga hushåll i kommunen. Givetvis affischerade vi inför valet.

Synpunkter på Wpd’s ansökan augusti – oktober

Vi såg till att skicka in en hel del synpunkter till denna deadline, trots att vi var flera som av olika anledningar begärt och fått utökad svarstid. Vi var 10 personer som fått utökad svarstid till den 3 oktober.

De 10 personer som skickade in synpunkter finns spridda kring Ripfjället, och några på ett ganska stort avstånd från projektområdet. För att undvika att hamna i fällan att dessa synpunkter plockas bort vid en tolkning av sakägarskapet, såg vi till att samtliga synpunkter även skickades in från några säkra sakägare. Summeringen av synpunkter från både 31/8 och 3/10 blev en pdf på 148 sidor.

Val 2022

Efter den preliminära rösträkningen på valnatten hade LPo fått 5 mandat, och det fanns en tänkt majoritet med M, SD & LPo. Sen kom onsdagsräkningen…

På onsdagen efter valet räknas sent inkomna förtidsröster. Dessa har förvarats på kommunalkontoret inför räkningen i valnämnden. Nu fick plötsligt 4 partier oproportionerligt många röster. De som växte var S, C, L & V, och de partier som tappade mark var LPo, SD & M. Nu hade plötsligt ett mandat vandrat från LPo till S och majoriteten var borta.

Valsedlarna skickas till Länsstyrelsen för kontrollräkning. Här uppdagades en mycket stor felräkning från den preliminära rösträkningen på valnatten. Malung Väst hade räknat 30 röster för mycket för S och övriga partier hade fått för få. Efter summeringen av omräkningen tappade S ett mandat till M och en majoritetslösning var åter möjlig.

Vi har fört diskussioner med M & SD om att samarbeta, givetvis med sikte på att lägga in vetot mot vindkraft på Ripfjället. Nu visade det sig att även S fört diskussioner med M. 2022-10-04 höll M en presskonferens där man deklarerade att de kommer att styra kommunen tillsammans med ärkefienden S…

Torsby kommun säger nej till vindkraft på Ripfjället

Lite oväntat, men tack vare motståndsgruppen ”Nej till vindkraft i Höljes” så har man lyckats övertyga Torsbys kommunpolitiker att vindkraften är skadlig. En stor majoritet i fullmäktige sa nej och valde att nyttja det kommunala vetot.

Framtiden

Det finns en majoritet av partier i det nya fullmäktige för ett nej.
LPo & SD är uttalade motståndare. M har i valrörelsen sagt att de är beredda att hedra folkomröstningsresultatet, V har deklarerat samma uppfattning. Problemet är nu att få upp ärendet på fullmäktige, förbi kommunstyrelsen där S sitter som bromskloss.

Tillståndsprocessen fortsätter. Vi har lämnat in många skarpa synpunkter på Wpds MKB som borde vara svåra/omöjliga för MPD att bortse från. Försvarsmakten har sagt nej, och Torsby kommun har lagt in sitt veto. Även Malung-Sälens kommuns Miljö- och Stadsbyggnadskontor har i egenskap av tillsynsmyndighet lämnat in synpunkter som inte kan uppfattas som positiva. Det borde båda gott, men bara framtiden kan utvisa hur det till sist gick.

Ladda ner pdf’en Synpunkter på Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) samt bilagor. Upprättad av WPD Onshore Ripfjället AB. 2020-08-10. Länsstyrelsen i Dalarna diarienummer : 551-13462-2020

// Hans Öjes 2022-10-06.
Skrivet och summerat från min jaktstuga vid Bredsjön (strax söder om Ripfjällsområdet).

Sommar vid Ripfjället
Omslagsfoto: Sommar vid Ripfjället. Foto © www.ripfjalletmalung.se

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun