fbpx

Genmäle för publicering av ETC:s artikel den 13 oktober 2022

Genmäle för publicering av ETC:s artikel den 13 oktober 2022

Skrivelsen är sänd den 15 oktober till Andreas Gustavsson, chefredaktör och ansvarig utgivare på Dagens ETC andreas.gustavsson@etc.se

Dagens ETC:s artikel med rubriken:  “SD-politiker tar över kampanjer mot vindkraft” publicerad den 13 oktober 2022 innehåller grova felaktigheter om Riksföreningen Motvind Sverige. Dagens ETC  och författarna Eigil Söderin och Aleksandra Pogorzelska insinuerar med påståenden om att vi bl a mordhotar politiker och trakasserar myndigheter.  

Sanningen är att Motvind Sverige startades som ideell organisation i februari 2022, med syftet att förena, utbyta kunskap och erfarenhet samt ge stöd till människor och lokala nätverk i hela Sverige som drabbas av vindkraftsexploateringen, vars negativa miljökonsekvenser på svensk natur och skog, djurliv och livsmiljö samt bevisade sjunkande fastighetsvärden. Vindkraftsexploateringen bygger de facto på politiskt fattade beslut utan vedertagna konsekvensanalyser.

Sanningen är att vi arbetar för bättre och faktabaserade beslutsunderlag. I det arbetet ingår kontakt med sakkunniga, olika partiers styrande politiker och myndigheter. Fram till idag görs Miljökonsekvensbeskrivningarna (MKB) för denna, enligt Miljöbalken klassade miljöfarliga verksamhet, av konsulter som fakturerar vindkraftsbolagen. Samma konsulter får dessutom ofta finans via Energimyndigheten och Naturvårdsverkets olika program som tagits fram för att främja utbyggnaden av vindkraft. Det är således ett fåtal konsulters arbete  som ligger bakom både vindkraftsbolagens MKB rapporter, hjärtat i ansökan om tillstånd och Naturvårdsverkets riktlinjer gällande vindkraftsexploateringen.

Sanningen är att den gemensamma nämnaren för medlemmarna i Motvind Sverige är att vi alla står upp för våra grundläggande rättigheter,  värnar om vår livsmiljö och vårt naturarv. Många har kämpat lokalt för sina lagliga rättigheter sedan ett decennium. Tre lokala folkomröstningar har ägt rum där Nej till vindkraft har vunnit. Trots detta så har de styrande kört över folkets vilja. I många andra kommuner har de styrande politikerna gjort en egen konsekvensanalys och använt rättigheten att avstyrka vindkraftsexploateringen, d v s  nyttjat det kommunala vetot. 

Sanningen är att Motvind Sverige använt sig av den tradition och rättighet som finns i vårt land att man som drabbad och utsatt har möjlighet att organisera sig för att driva enskilda frågor för ett bättre samhälle för alla. 

Sanningen är att Motvind Sverige är en politiskt oberoende organisation som värnar om människors rätt att uttrycka sin åsikt och förmedla sina erfarenheter runt den industriella vindkraften i Sverige. Vi kartlägger inte våra medlemmars politiska åsikter, religion eller kön, utan vi stöder och samarbetar i sakfrågorna kring det komplexa ämnet vindkraft. 

Sanningen är att vi ifrågasätter den miljardrullning av utländska investeringar bl.a från auktoritära stater, som nu sker över hela Sverige utan att ta hänsyn till de lagar och Århuskonventionen artikel 7, som Sverige skrivit under.  

Sanningen är att vi har en mediaportal www.motvindsverige.org som är transparent och där vi belyser vindkraftens olika problem, drabbade människors och företags berättelser om deras verklighet, teknisk sakkunskap, fastighetsfrågor, EU-bevakning, hälso- och miljöproblem,  vindkraftshaverier mm. Vi har även publicerat de olika  partiernas ställningstagande i vindkraftsfrågan. 

Beklagligt är att Dagens ETC klipper och klistrar texter från olika sammanhang där det insinueras att föreningen Motvind Sverige både mordhotar politiker och trakasserar myndigheter samt att vi är styrda av Sverigedemokraterna och kärnkraftsindustrin. Vilket är helt ogrundat.  

Beklagligt är att Dagens ETC som uppbär presstöd,  istället för att granska de styrande makthavarna och den utländska miljardindustri som nu skövlar tusentals hektar mark och fördärvar människors livsmiljö på landsbygden, istället väljer att smutskasta de drabbade människorna och förlöjligar deras sakargument mot vindkraft.

Beklagligt är att Dagens ETC som uppbär statligt stöd ägnar sig åt att både kartlägga och kränka enskilda medborgares åsikter och integritet istället för att granska de energisystem som nu förorsakar lidande för både företagare och medborgare.

Vi vill att vårt genmäle publiceras och emotser svar från Dagens ETC varför tidningens reportrar felaktigt skuldbelägger vår politiskt oberoende förening som stödjer drabbade och utsatta människor.

Med vänlig hälsning,
Ordf. Torbjörn Sjödin med styrelse
Motvind Sverige

www.motvindsverige.org


Läs mer:

• Lyssna på ljudinspelning den 27 september 2022 ›› Dagens ETC’s medgrundare och “grävreporter” Eigil Söderin ringer Motvind Sverige

• Läs vår tidigare artikel 9 oktober 2022 om ETC ›› Vänsterorienterade Dagens ETC kartlägger åsikter hos enskilda medlemmar

• Läs om de som drabbats av vindkraftsindustrin ›› Fallstudier

• Läs om våra sakkunnigas information om vindkraftsindustrin ›› Sakkunniga


Artikel publicerad i Dagens ETC den 13 oktober 2022 där det helt ogrundat insinueras att föreningen Motvind Sverige både mordhotar politiker och trakasserar myndigheter samt att är styrda av Sverigedemokraterna och kärnkraftsindustrin.
Omslagsfoto: Artikel publicerad i Dagens ETC den 13 oktober 2022 där det helt ogrundat insinueras att föreningen Motvind Sverige både mordhotar politiker och trakasserar myndigheter samt att är styrda av Sverigedemokraterna och kärnkraftsindustrin.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun