fbpx

Vänsterorienterade Dagens ETC kartlägger åsikter hos enskilda medlemmar

Den vänsterorienterade tidningen Dagens ETC kartlägger åsikter hos enskilda medlemmar

Det har kommit till styrelsens kännedom att den vänsterorienterade tidningen Dagens ETC ringer runt till våra medlemmar och politiker i syfte att kartlägga enskilda individer. Tidningens reportrar svartmålar föreningens verksamhet genom påståenden om kopplingar till diverse högerextremism.

Retorik med skuldbeläggande frågor om värdegrund och privatliv

Av de som blivit uppringda framgår det att Dagens ETC:s skribenter, profilerade medarbetare, är både okunniga och ointresserade av sakfrågor och de drabbade människornas situation gällande vindkraftsexploateringen i Sverige. De driver en retorik i egen sak med skuldbeläggande frågor om våra medlemmars värdegrund och privatliv. Detta är ett grovt påhopp mot den enskildes integritet och vår yttrandefrihet, något som Dagens ETC själva påstår sig värna om.

Detta är också ett påhopp på Riksföreningen Motvind Sverige som är en ideell och politiskt oberoende förening som värnar människors hälsa, svensk landsbygd och den unika naturen i Sverige. 

Våra medlemmar finns över hela Sverige och är framför allt människor som bor på landsbygden och som drabbas av den massiva vindkraftsexploateringen med dess negativa  konsekvenser. Även om allt med vindkraft bygger på politiskt fattade beslut så är det som enar oss en enskild och viktig sakfråga – att säkerställa att människor och natur inte skadas av den kraftiga utbyggnaden av industriell vindkraft.

Metoder som strider mot de pressetiska reglerna

Vi i styrelsen tar starkt avstånd från de metoder tidningen Dagens ETC använder som inskränker människors möjlighet att driva frågor sakligt och objektivt. Det är även metoder som strider mot de pressetiska reglerna. 

Dagens ETC:s kartläggning av enskilda individer för att dra egna felaktiga slutsatser upplever vi som mycket obehagligt och är något som förknippas med diktaturer. 

Vi ser mycket allvarligt på händelsen som är ännu ett i raden av exempel på hur media både negligerar och försöker tysta motståndet mot vindkraft. 

Ordförande Torbjörn Sjödin med styrelse
6 oktober, 2022
www.motvindsverige.org

UPPDATERING 16 oktober 2022

• Lyssna på ljudinspelning den 27 september 2022 ›› Dagens ETC’s medgrundare och “grävreporter” Eigil Söderin ringer Motvind Sverige

Riksföreningen Motvind Sveriges skrivelse 15 oktober 2022 ›› “Genmäle för publicering av ETC:s artikel den 13 oktober 2022”

Svart huggorm i svensk natur
Omslagsfoto: Svart huggorm i svensk natur. Foto © Kristian Berggren.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun