fbpx

Uppmaning till Ulricehamn att nyttja vetot gällande vindkraft

Uppmaning till Ulricehamn att nyttja vetot gällande vindkraft

Text av Stefan Blomqvist, Gullered, Ulricehamn Kommun

Resultatet av att satsa på vindkraft och att avveckla kärnkraft blir ett elsystem som är mer komplicerat och mindre funktionellt. Det ger avsevärt högre elkostnader, ökar koldioxidutsläppen och användningen av kol och oljekraft. Omställningen skadar den lokala miljön, är negativ för den biologiska mångfalden och livet i hav och vattendrag.

Tillståndsprocessen för vindkraftverk åsidosätter demokrati och mänskliga rättigheter

Tillståndsprocessen för vindkraftverk åsidosätter demokrati och mänskliga rättigheter för människor på landsbygden. Jord och skogsägare får klara begränsningar om deras mark ligger i anslutning till vindkraftsområdet. De kan t.ex. inte få bygglov och kablar grävs ner utan att det krävs medgivande av fastighetsägaren.

Den utelämnar också maskindirektivets och miljöbalkens krav på säkerhetsgranskning för att skydda allmänheten. Dessutom är vindindustrier undantagna kravet på bygglov.

Vindkraft stoppas av militära skäl, naturskydd med mera men aldrig av hänsyn till de människor som drabbas. 

Kompensera de personer som fått sin livsmiljö förstörd

Det enda skydd de drabbade människorna har haft är det kommunala vetot och om några pengar ska gå till kommuner borde de rimligtvis användas för att kompensera de personer som fått sin livsmiljö förstörd. 

Sjunkande priser på fastigheter är de facto, studie från KTH,  ända upp till 30%. Detta kan resultera i att man inte får lån för att renovera eller bygga ut.

Ett vindkraftverk och ingen vind är noll energi, 100 vindkraftverk och ingen vind är fortfarande noll energi,  men en ofantlig miljöförstöring.

Att lägga ner ett fungerande elsystem, läs kärnkraft, utan att se konsekvenser och ha en backup är för mig en gåta. Lägg gärna ner kärnkraften men gör det när det finns täckning för det. Planer på uppförande av vindkraftverk finns i Gullered/Strängsered/Liared (Häggarpet). Ytterligare ett område planeras i Marbäck. Detta område ligger 3,5 km från det nya bostadsområdet Bergsäter. Södra delen av Ulricehamn kommer att få störande blinkljus från kraftverken samt de som bor närmre kommer också att få ljudstörningar.  

Många kommer att bli drabbade på ett eller annat sätt

Det finns ett område tilltänkt för sjönära boende öster om Strängseredssjön, det ligger som en plan hos kommunen. Vem tror ni vill satsa på att bygga där framöver om vindkraften etableras? Utsikt över en sjö och 3-5 vindkraftverk som blinkar och har lågfrekvent buller, låter som ett väldigt dåligt ställe att bygga på, eller?

Vad är det man inte vill förstå? Hur tänker politiken när man placerar ut tänkbara områden för vindkraft?

Detta är så dåligt så man tror inte det är sant, konsekvenstänk har politiken hört talas om detta? Jag och många fler röstade på partier som ville stoppa vindkraften i Kommunen, upp till bevis nu.

En uppmaning till politikerna i Ulricehamns Kommun

En uppmaning till politikerna  i Ulricehamns Kommun: Lyft frågan om vindkraftens vara eller inte vara i kommunen. Gör ett ärende och ta upp detta i fullmäktige. Använd er/vår vetorätt.

Text av Stefan Blomqvist, Gullered, Ulricehamn Kommun

Debattartikeln är även publicerad i Ulricehamns Tidning ›› Gulleredsbo: Stoppa alla planer på vindkraft i Ulricehamns kommun


Läs mer ›› Vindkraft – REAGERA NU


Ulricehamn. Foto © Stefan Blomqvist.
Omslagsfoto: Ulricehamn. Foto © Stefan Blomqvist.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun