fbpx

Vindkraft och kärnkraft – en fråga om demokrati och välfärd när politiker fattar beslut i strid mot folkviljan

Vindkraft och kärnkraft – en fråga om demokrati och välfärd när politiker fattar beslut i strid mot folkviljan

Politiker fattar beslut i strid mot folkviljan. Sverige hade en folkomröstning om kärnkraften 1980. Att vindkraften skulle ersätta kärnkraften har det aldrig röstats om nationellt. Men de två linjer som gick segrande ur Sveriges folkomröstning för en eventuell avveckling av kärnkraft i framtiden var på valsedeln tydliga med att kärnkraften inte fick avvecklas i en takt som äventyrar sysselsättning och välfärd. 

Kärnkraften skulle vara kvar så länge som den behövdes

När svenskarna i början av 1980-talet röstade om den framtida kärnkraftens vara eller icke vara, visade folkomröstningen med klar majoritet att kärnkraften skulle vara kvar så länge som den behövdes. Den skulle inte kunna läggas ned i förtid om ett sådant beslut äventyrade sysselsättning och välfärd.

Så här formulerades linje 1 och 2 som fick 60 procent av väljarnas röster:

“Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att bl.a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift.” (wikipedia)

Den massiva exploateringen av Sverige med vindkraft är inte förankrad hos svenska folket

Att icke planerbar vindkraft skulle ersätta kärnkraften som ett alternativ har det aldrig röstats om nationellt i Sverige. Det vi vet idag är att vindkraften som bara levererar el när det blåser lagom aldrig kommer att ha kapacitet att ersätta planerbar fossilfri baskraft. 

Det har genomförts tre olika kommunala folkomröstningar i Sorsele, Malung och Söderhamn om vindkraft. Den sistnämnda gäller havsbaserade vindkraft, både kustnära och på territorialvatten. I alla tre kommunerna har Nej till vindkraft fått största stödet med klar majoritet.

Med det historiska perspektivet och de lokala folkomröstningarna kan vi konstatera att politiker inte följer folkviljan, att svensk demokrati inte efterlevs. Detta med enorma negativa konsekvenser för vår elförsörjning och välfärd.

Den avgående regeringen har avvecklat svensk kärnkraft i förtid utan att det finns ersättningsbara alternativ för elförsörjningen. Detta regeringsbeslut strider mot folkomröstningen som genomfördes i början av 1980-talet.

Varför struntar politikerna i folkets vilja?

Trots att folket säger nej till vindkraft i Sorsele, Malung och Söderhamn så struntar styrande politiker i folkets vilja och det demokratiska valet. Hur kommer det sig att demokratin inte efterlevs? 

Det är en fråga som många drabbade ställer sig. Det Motvind Sverige som nationell organisation ser är att politikerna kan ha snäva ekonomiska egenintressen i vindkraftsindustrin, att politikerna blivit marinerade av propaganda om vätgas och batterier som lösning för lagring av den nyckfulla vindkraftselen. Att politikerna ägnar sig åt orealistiskt önsketänkande och att de saknar förmåga att göra analyser och matematiska beräkningar.

Lokala folkomröstningar är bara rådgivande, men att politiker utan kännbart straff får köra över resultaten i folkomröstningar är ett hot mot demokratin. 

All makt utgår från folket

De politiker som inte förstår innebörden av att all makt utgår från folket borde omedelbart krävas på sin avgång när de agerar i strid mot demokratin. 

Vindkraft är inte lösningen på att ett upprätthållande av sysselsättning och välfärd. Tvärtom ser vi nu att vindkraft blivit en fråga om demokrati. Samhällen splittras mellan de drabbade förlorarna och de som tjänar på ett vindkraftsbyggnation. Ofta sitter politikerna på dubbla stolar. En del arbetar som konsulter åt vindkraftsindustrin, andra agerar som “insiders” vid tillstyrkan av vindkraft. Vi konstaterar att flera organisationer som är styrda av politiska partier beviljas stora skattefinansierade bidrag kopplade till ifrågasatt vindkraftsindustri.

Sorsele 2016

Malung 2020

Söderhamn 2022

NEJ till vindkraft i Söderhamns skärgård vid folkomröstning
Vindkraft och politiskt maktspel i Söderhamn

  


Vindkraft och kärnkraft. Grafik Motvind Sverige. bakgrundsbilder: Nordex Viksjö-Härnösand samt Ringhals/Vattenfall.
Omslagsfoto: Vindkraft och kärnkraft. Grafik Motvind Sverige. Bakgrundsbilder: Nordex Viksjö-Härnösand samt Ringhals/Vattenfall.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun